پنج شنبه, 08 خرداد 1399

هفته‌نامه شماره 605:  29 اردیبهشت  ۱۳۹۹   

 

 

تاکید بر استاندارد‌سازی سیستم گرمایشی مدارس  

 ایسنا: استاندار کرمان بر لزوم ایمن سازی و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان کرمان تاکید کرد. محمد جواد فدایی با تاکید بر اینکه باید مدارس ایمن از غیر ایمن را جدا کنیم، افزود: کمیته ای با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری متشکل از  اداره کل آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و نوسازی مدارس در چند مطلب بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه آن را  در جلسه آینده شورای آموزش و پرورش استان ارائه کنند. فدایی در زمینه ایمن سازی سیستم گرمایشی مدارس گفت: برنامه ریزی و اولویت بندی هشت هزار کلاس درس در استان کرمان برای اینکه از چه سیستم گرمایشی استفاده شود انجام شود.