چهارشنبه, 26 دی 1397

هفته‌نامه شماره 545:  24 دی 1397

قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کارشناسی نشده است 
- ایسنا: مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان گفت: مشکلات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به قانون است و تامین اجتماعی نیز به این قانون معترض است زیرا بحث این مشاغل کارشناسی نشده است. علی حسینی گفت:  یک میلیون و 400 هزار نفر در استان کرمان تحت پوشش تامین اجتماعی و بیش از 100 هزار خانوار مستمری بگیر هستند و 300 هزار بیمه شده اجباری داریم . اوگفت: سازمان تامین اجتماعی بدون حاشیه به تعهداتش عمل می‌کند و در شهرهایی که پوشش بیمه ای تامین اجتماعی بالاتر است، آسیب های اجتماعی کمتری را شاهد هستیم . وی افزود: براساس قانون هر کس به عنوان کارگر کار می‌کند، باید در تامین اجتماعی بیمه شود و در صورتی که این کار را بکنیم، به امنیت اجتماعی کمک کرده ایم.