یکشنبه, 26 خرداد 1398

هفته‌نامه شماره 561:  20 خرداد 1398

می‌توانیم بحران آب و خشکسالی را مدیریت کنیم

- ایسنا: استاندار کرمان گفت: اگر مقداری اندیشمندانه رفتار کنیم می توانیم بحران آب و خشکسالی را به خوبی مدیریت کنیم. علیرضا رزم‌حسینی با بیان این مطلب که توجه به تامین آب شرب مردم از رویکردهای دولت تدبیر و امید بوده است، تصریح کرد: قبل از انقلاب بسیاری از روستاهای استان کرمان از نعمت آب و برق برخوردار نبوده‌اند که امروز زیرساخت ها در اکثر روستاها تکمیل شده است.رزم‌حسینی از میزان تسهیلات خوداشتغالی استان سخن به میان آورد و اظهار کرد: یک هزار و 360 میلیارد تومان میزان تسهیلات خوداشتغالی استان است که 500 میلیارد تومان آن به روستاها اختصاص داده شده است.