پنج شنبه, 03 مهر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۲۱ | ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

 

 

سه دستگاه شهربازی پروانه استاندارد نگرفته‌اند

 پاسارگاد
سه دستگاه شهربازی سیرجان هنوز گواهی استاندارد نگرفته‌اند. چند سالی است که بحث استانداردسازی وسایل شهربازی‌ها جدی شده است. این موضوع پس از حوادثی که بر اثر استفاده از وسایل غیر‌استاندارد در شهربازی‌ها به وجود آمده، اهمیت زیادی پیدا کرده است. استاندارد سیرجان هم تاکنون در چند نوبت وسایل شهربازی سیرجان را پلمب کرده است تا اینکه بالاخره شهرداری و پیمانکاران وسایل نسبت به گرفتن مجوزهای استاندارد اقدام کردند. حالا سید‌محمد یزدی‌میرمخلصونی در مورد آخرین وضعیت گرفتن گواهی استاندارد وسایل شهربازی می گوید: پس از توقیف‌ها و همکاری شهرداری همه‌ی وسایل جز سه وسیله گواهی استاندارد گرفته‌اند. به گفته‌ی وی چرخ و فلک و سرسره آبی مونتاژ شده و یک وسیله دیگر هنوز مجوز استاندارد نگرفته‌اند و فعالیتی هم ندارند. وی ادامه داد البته وسایلی هم که مجوز گرفته‌اند تیرماه باید برای تمدید اقدام کنند. یزدی ادامه داد: زمین‌های بازی، خانه بازی و هر محیطی که مربوط به بازی باشد استانداردشان اجباری شده است که به همه اخطار داده شده است. 90 درصد آنها اقدام اولیه را انجام و درخواست داده‌اند. ما نقش نظارتی داریم و در اعطای گواهینامه هیچ نقشی نداریم آنها باید با شرکت‌های بارزرسی هماهنگ کنند و شرکت‌های بازرسی تایید‌صلاحیت شده این کار را انجام می دهند. ما مطلع می‌شویم که آنها استاندارد دارند یا نه.
یک تفاهمنامه با وزارت کشور امضا شده که ما با مالک مراکز بازی مکاتبه می‌کنیم که این وسایل استاندارد اجباری دارند و موارد استاندارد اجباری را تذکر می‌دهیم. اما اگر اتفاقی بیافتد مالک باید پاسخگو باشد. البته اگر گزارشی در مورد غیراستاندارد بودن وسایل باشد، ما برخورد می‌کنیم.
رییس اداره استاندارد سیرجان ادامه داد: مجوزهای استاندارد باید در محل نصب باشد. مردم هم باید مطالبه‌گری کنند. نگاه کنند و مجوز را ببینند. یک سمت هر استاندارد و یا هر قانونی مردم هستند. باید مطالبه‌گری کنند اگر جایی استاندارد ندارد از ما بخواهند موضوع را پیگیری کنیم.