شنبه, 24 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

فرزندان والدین سیگاری در خطر ابتلای به آسم هستند

- ایسنا: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی گفت: عوامل محیطی می‌تواند باعث افزایش شیوع آسم شود، بچه‌هایی که در دوران شیرخوارگی شیر مادر استفاده می کنند،  خطر ابتلا به آسم درآنها به مراتب کمتر است. دکتر «رستم یزدانی» در باره مادرانی که در دوران بارداری سیگار مصرف می‌کنندگفت: اگر کودکان در دو سال اول زندگی‌شان تماس با دود سیگار داشته باشند خطر ابتلای آنها به آسم بیشتر است. وی با بیان اینکه در حال حاضر در بین جوامع مختلف تقریبا در اطفال بین 7 تا 15 درصد و در بالغان 7 تا 10 درصد شیوع دارد، گفت: آسم بیماری غیرقابل برگشت است و اگر فردی مبتلا به آسم شد تا پایان عمر این بیماری را دارد.