جمعه, 03 اسفند 1397

هفته‌نامه شماره 549:  29بهمن1397

«اتاق ورونیکا» در سالن فردوسی

 پاسارگاد: نمایش «اتاق ورونیکا» از یازدهم بهمن روی صحنه رفته و تا بیست و ششم بهمن ماه ادامه دارد. به گفته‌‌ی سارا فیروزی کارگردان، «اتاق ورونیکا» از ساعت 19 هر شب در سالن فردوسی اداره ارشاد روی صحنه می‌رود. نویسنده این اثر «ایرا لوین» است و در آن سارا فیروزی، منصوره فیروزی، ناصر پور‌جعفرآبادی و عباس اسدی زیدآبادی به ایفای نقش پرداخته‌اند. سارا فیروزی گفت: این داستان در سال‌های 1970 آمریکا می‌گذرد و یک داستان جناحی است.