جمعه, 03 اسفند 1397

هفته‌نامه شماره 549:  29بهمن1397

دستگیری دو نفر از اراذل اوباش شناسنامه‌دار

- گروه حوادث

دو نفر از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار سیرجان که یک سال تحت تعقیب بودند از سوی پلیس امنیت عمومی دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در توضیح این خبر به پاسارگاد گفت: اراذل و اوباش شهرستان سیرجان به چند سطح تقسیم می‌شوند و برای هر کدام در پلیس امنیت عمومی پرونده‌ای وجود دارد. وی گفت: یکی از اراذل و اوباش سطح یک که هفت بار سابقه‌ی محکومیت و زندان را در پرونده داشت به علت نزاع تحت تعقیب پلیس بود. به گفته‌‌ی سرهنگ ایران‌نژاد این فرد با 28 سال سن سابقه‌ی نزاع، چاقوکشی، عربده‌کشی، ایجاد نزاع دسته‌جمعی، قدرت‌نمایی با سلاح سرد، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح عمدی را در پرونده دارد. وی از سوی پلیس امنیت عمومی با کار اطلاعاتی شناسایی و در یکی از خیابان‌های سیرجان دستگیر شد. سرهنگ ایران‌نژاد ادامه داد: یکی دیگر از اراذل و اوباش سطح دو که 5 سابقه زندان داشت نیز روز جمعه دستگیر شد. به گفته‌ی رییس پلیس سیرجان این فرد 29 ساله نیز سابقه نزاع دسته‌جمعی، ضرب‌ و جرح عمدی، اخلال در نظم عمومی را در پرونده دارد و به علت یک نزاع دسته‌جمعی و چاقو‌کشی تحت تعقیب بود. این فرد نیز در مخفیگاهش شناسایی و روز جمعه دستگیر شد. سرهنگ ایران‌نژاد گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم نظارت بر رفتار فرزندان‌شان را افزایش دهند. اگر فرزندشان ناهنجاری‌هایی دارد حتما با مشاوران تماس بگیرند و از آن‌ها کمک بخواهند .