شنبه, 03 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

بارش ۹ میلی متری باران در سیرجان

- پاسارگاد: با ورود سامانه بارشی در شهرستان سیرجان بیش از ۹میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت رسید. به گزارش سیرجان‌خبر رئیس اداره هواشناسی سیرجان اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان سیرجان بیش از ۹ میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت رسید که تا اواسط هفته شاهد بارش پراکنده خواهیم بود. محمدمهدی ستوده افزود:کمینه هوا ۷ درجه و بیشینه هوا ۱۹ درجه گزارش شده است.