شنبه, 03 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

ثبت دادخواست‌ شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی

- گروه خبر: معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع از ابتدای اردیبهشت سال جاری ثبت کلیه دادخواست‌های مرتبط با شورا‌های حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. حمید خالقی به میزان گفت: مراجعه‌کنندگان به شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان‌ها و استان‌هایی که این دفاتر راه‌اندازی شده است، نسبت به ثبت دادخواست اقدام کنند. افزایش سرعت دادرسی از دیگر مزایای اجرای این طرح است.