شنبه, 03 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

- روز گذشته در پی کم شدن ظرفیت تناژ بارگیری کامیون‌داران سیرجانی اعتصاب کردند. یکی از رانندگان معترض درباره دلیل این اعتصاب به پاسارگاد گفت: «بر طبق قانون جدید وزن کامیون با بار باید حداکثر 40 تن باشد. با توجه به اینکه تا پیش از این رقم 44 تن بود و ماهیانه بین سه تا پنج میلیون تومان ضرر می‌کنیم». وی در ادامه افزود: «با توجه به اینکه همه رانندگان موظف به پرداخت اقساط خرید کامیون هستند ما خواستار این هستیم که گل‌گهر نرخ کرایه را افزایش دهد تا ضرر ما جبران شود». ابوذر حلوایی مدیر روابط‌عمومی شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در واکنش به این اعتصاب و درخواست رانندگان گفت: «دغدغه‌ها و درخواست رانندگان را دریافت کرده‌ایم. هر تصمیمی در این حوزه منوط به مصوبه کمیته حمل‌ونقل گل‌گهر است. در اولین فرصت این کمیته با هدف حل مشکل رانندگان تشکیل و بعد از اخذ تصمیم منطقی و مناسب اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد».