شنبه, 29 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

 خشن‌ترین دوره جام‌جهانی، سال ۲۰۰۶ آلمان بود

- ایسنا: جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه در حالی از روز پنج‌شنبه آغاز می‌شود که قرار است در این جام‌جهانی ویدیوچک و تکنولوژی خط دروازه به کمک داورها بیاید. بحث‌های داوری در طول ادوار مختلف جام‌جهانی همیشه وجود داشته و حتی در بعضی از دوره‌ها تیم‌های برتر و قهرمان‌ها با اشتباهات داوری تعیین شده‌اند. این اشتباهات از گل معروف به «دست خدا» مارادونا گرفته تا پذیرفته نشدن گل سالم فرانک لمپارد به آلمان را شامل می‌شوند. خشن‌ترین دوره جام جهانی، سال ۲۰۰۶ آلمان بود که در ۶۴ بازی ۳۰۷ کارت زرد با میانگین هر بازی  ۸.۴  داده شد و ۲۸ کارت قرمز با میانگین 44/0 کارت در هر بازی توسط داوران از جیب خارج شد و کافو برزیلی با ۶ کارت زرد و زیدان فرانسوی با ۲ کارت قرمز بیش‌ترین کارت‌ها را دریافت کردند.