دوشنبه, 23 تیر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۱۰ | ۹ تیر ۱۳۹۹   

 

 

خطوط پروازی استان کرمان در انحصار هیچ شرکتی نیست

 ایسنا: مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان گفت: هیچ محدودیتی برای حضور شرکت‌های هواپیمایی در کرمان وجود ندارد. علی قاسمی زاده با بیان اینکه درحال حاضر روزانه 25 پرواز در 5 فرودگاه موجود در سطح استان کرمان انجام می شود، گفت: استان کرمان با شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، زاهدان، بندرعباس و کیش ارتباط پروازی دارد. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر ماهان، زاگرس، ،آسمان و کیش ایر به صورت مستمر از مبدا و یا به مقصد فرودگاه های کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت پرواز مستقیم دارند.وی افزود: خطوط پروازی استان کرمان در انحصار هیچ شرکت هواپیمایی نیست و هرکدام از ایر لاین‌ها می‌توانند برای راه‌اندازی خطوط پروازی در خواست بدهند.