یکشنبه, 26 خرداد 1398

هفته‌نامه شماره 561:  20 خرداد 1398

تشکیل انجمن بیماران پروانه‌ای   

- پاسارگاد: برای حمایت از بیماران «ای بی» مشهور به بیماران پروانه‌ای به زودی در کرمان یک انجمن تخصصی تشکیل خواهد شد. حسینی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در این باره گفت: «در این انجمن پزشکان متخصص، خیرین و افراد حقوقی ذیربط، حضور خواهند داشت تا برای کاهش درد و رنج بیماران تسهیل گری کنند.» وی افزود: «امروزه نه تنها بیماران «ای بی» از نبود حمایت کافی و منسجم رنج می‌برند بلکه بیماران کرمانی مجبورند برای درمان به تهران بروند.» به گفته حسینی تا امروز 47بیمار «ای بی» در استان کرمان شناسایی شده است و از نظر آمار مبتلابان، کرمان در صدر استان‌های کشور قرار دارد.