جمعه, 28 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

نشانی از مقاومت مردم سیرجان

 لیلا اسفندیارپور: صد و دو سال پیش در چنین روزهایی (اوایل سپتامبر 1916) حسین‌خان بچاقچی اسرای آلمانی، اطریشی و عثمانی را در خلال جنگ جهانی اول از چنگال انگلیسی‌ها نجات داد و به بلورد برد. 

دو هفته پس از فراری دادن اسرا حسین‌خان به مدد اهالی شهر سیرجان در برابر تجاوز قشون انگلیس صف‌آرایی کرد. کاپیتان وگستاف بر آنها حمله آورد اما چون توان رویارویی با حسین‌خان و تفنگچی‌های او را نداشتند تلفات بسیار دادند. از این رو کاپیتان وگستاف به توپچی‌ها دستور شلیک داد و نبرد نابرابر آغاز شد. حسین خان و افرادش از تاریکی شب استفاده کرده و به بلورد عقب نشینی کردند. اهالی شهر دست از مقاومت کشیدند شهر به تصرف انگلیسی‌ها درآمد اما هیچیک از اهالی شهر به انگلیسی‌ها کمک نکردند. سر پرسی‌سایکس برای زنده و مرده حسین‌خان مبلغ ده هزار تومان انعام گذاشت اما مردمان سیرجان مفتخرند که پایشان به طمع گرفتن این جایزه از انگلیسی‌ها نلغزید. قشون انگلیس که از دستگیر کردن حسین‌خان و یارانش عاجز بود دست به تخریب قلعه بلورد و غارت اموال حسین‌خان زد اما حسین‌خان بچاقچی دست از مقاومت برنداشت. نام حسین‌خان تنها در مبارزه با قشون انگلیس نمی‌درخشد. نام او در مبارزه با حاکم مستبد کرمان امیر اعظم در کنار بزرگان ولایت کرمان در نبردی به نام سلاطین عشره ثبت است. نام او در آرام کردن مرزهای افغانستان ثبت است. در کارنامه ی حسین‌خان دستگیری شاه میرزاخان عرب و تأمین سعیدخان رودباری و به هلاکت رساندن هفت برادران هادی در فسا ثبت است. حسین‌خان بچاقچی کسی است که خود را به پشت قلعه‌ی خواف رسانید تا سید‌حسن مدرس را از زندان رضا شاه برهاند. او برگ زرینی را به تاریخ سیرجان اضافه کرده است که کمتر شهری در جنوب ایران دارد. رییسعلی دلواری افتخار بوشهر است اما نشانی از حسین‌خان شجاع در شهر سیرجان نیست.

در 12 شهریور ماه امسال در روز مبارزه با استعمار انگلیس اعضای شورای شهر سیرجان تصمیم گرفته‌اند که نام خیابان وحید را به نام حسین‌خان بچاقچی تغییر بدهند. اگرچه این تصمیم اعضای شورای شهر سیرجان قابل تقدیر و ستایش است اما پارک 17 شهریورکه محل وقوع جنگ حسین خان و قشون انگلیس بوده بامسما ترین مکان برای نام گذاری حسین‌خان بچاقچی و نشان مقاومت مردم سیرجان است.