جمعه, 28 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

کتاب گردشگری شهرستان سیرجان منتشر می‌شود

 خبر: راهنمای گردشگری شهرستان سیرجان در قالب کتاب با همت مجتبی شول افشارزاده نویسنده و پژوهشگر سیرجانی منتشر می‌شود.  کتاب گردشگری سیرجان که به صورت سه‌زبانه و به شیوه توصیفی و تجربی در حال نگارش است، پاییز امسال وارد بازار نشر می‌شود. شول افشارزاده در این رابطه به پاسارگاد گفت: معرفی جاذبه‌ها و مکان‌های گردشگری در شهرستان سیرجان، در بهترین حالت با انتشار بروشورهایی مقطعی و با اشاره به حداکثر ده جاذبه گردشی بوده است؛ در حالی که ما بیش از بیست نوع گردشگری با حدود شصت زیرمجموعه با نمونه‌های متعدد در نقاط مختلف شهرستان سیرجان را شناسایی و مطالعه کرده‌ایم. از این رو انتشار کتابی ماندگار به عنوان راهنمای عملی و تجربی در این زمینه ضرورت داشت.  گفتنی است اطلاعات مربوط به هر جاذبه گردشگری در این کتاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر می‌شود. از ویژگی‌های بارز کتاب گردشگری شهرستان سیرجان، شیوه نگارش مطالب آن است که با لحن توصیفی از تجربه عملی مولف/راوی به عنوان گردشگر در هر مکان نشات گرفته است. هر جاذبه گردشگری در این کتاب از دریچه تجربه یک گردشگر همراه با ارایه عکس و جدول اطلاعات، معرفی می‌شود. به گفته مؤلف این اثر، محتوای کتاب به شیوه‌ای ارایه می‌شود که همزمان هم برای راهنمایان گردشگری و مسافران فصلی مناسب باشد و هم برای مردم بومی شهرستان سیرجان و هم برای مخاطب آزاد و غیرگردشگر.

معرفی مصادیقی از انواع جدیدتر گردشگری مثل گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری داوطلبانه و گردشگری سیاه از ویژگی‌های قابل توجه کتاب راهنمای گردشگری شهرستان سیرجان است. یادآور می‌شود از دیگر فعالیت‌های پژوهشی مجتبی شول افشارزاده، انتشار کتاب افسانه‌های مردم سیرجان و همکاری با دانشنامه فرهنگ مردم ایران است.