پنج شنبه, 03 بهمن 1398

هفته‌نامه شماره 590:  23 دی ۱۳۹۸

همراهی مردم موثرتر از اقدامات پلیس 

 پاسارگاد: جانشين انتظامي استان گفت: هوشياري و همراهي مردم در زمينه نظم و امنيت بسيار باارزش و مؤثرتر از اقدامات پليسي است.  به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ ناصر فرشيد افزود:  همراهي مردم و مسئولان با خادمان نظم و امنيت يك فرآيند خيلي ارزشمند است. وي افزود: تامين امنيت يك كار بسيار ارزشمند است و تنها وظيفه يك سازمان يا يك رده نيست بلكه همه در توليد و تامين آن سهيم هستيم. سرهنگ فرشيد ادامه داد: اگر مردم پايبند به قانون باشند و يك سري مسایل را رعايت كنند قطعا درگيري فكري، فيزيك و ناراحتي هاي جسمي و رواني در جامعه ايجاد نمي‌شود.