یکشنبه, 30 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

به بطری‌های مشروب هم اعتماد نمی‌شود کرد

 پاسارگاد

روزنامه ایران نوشت: بسیاری از افراد مصرف‌کننده الکل، با این گمان که فروشنده آنها مشروبات اصلی برای آنها می‌آورد اصلاً به مسمومیت فکر نمی‌کنند. بویژه اینکه برخی از آنها با این گمان که بطری‌های پلمب شده مطمئن و وارداتی هستند با خیال راحت آن را مصرف می‌کنند و حتی مشتری دائمی یک فروشنده ثابت می‌شوند و به یکدیگر معرفی می‌کنند.

غافل از اینکه این روزها دیگر حتی به بطری‌ها هم نمی‌شود اعتنا کرد و درست مانند مواد مخدر این بطری‌ها در آشپزخانه‌های زیرزمینی پر می‌شوند و حتی توسط همان تولیدکنندگان شیشه و روانگردان توزیع می‌شوند. به این ترتیب آنهایی که قصد جایگزینی الکل با روانگردان یا مواد مخدر سنتی را هم داشته باشند باز مشتری ثابت همین ساقی‌های تولیدکننده هستند. همین مشتریان ثابت این تولیدکننده‌ها را که با دستکاری در طعم‌ها، به آن طعم بهتری می‌بخشند را به یکدیگر معرفی می‌کنند و همین مسأله سبب مرگ تعداد زیادی یک باره در یک استان می‌شود. همچنین که تجربه هم نشان داده در میهمانی‌ها مواد مخدر و مسکرات در کنار هم مصرف می‌شوند و همین مسأله ماجرا را حادتر می‌کند.

شاید در یک نگاه سطحی به ذهن این مسأله متبادر شود که موضوع اصلی مصرف الکل و مسکرات است. اما شوک خبری مرگ و میر در اثر مصرف الکل دست‌ساز در چند ماه اخیر این مسأله را رد می‌کند.و اینک همه براین باورند که صاحب‌نظران و مسئولان باید فکری به حال وضعیتی کنند که در آن این مرگ و میر و کوری ناشی از الکل تقلبی روبه افزایش است.