داوود قاسمی‌نژاد: دلیلی برای دشمنی وجود نداشت

 پاسارگاد

از آنجایی که بنده اواخر سال 93 به شهرداری سیرجان آمدم، نسبت به موضوع پرونده آقای عرب‌گویینی حضور ذهن زیادی ندارم. گویا این پرونده در سال 93 و زمانی که من مسئولیتی در شهرداری نداشتم، تشکیل شده است. با این وجود تا جایی که به یاد دارم چنین پرونده‌ای را پشت در کمیسیون ماده 5 نگه نداشتیم و دلیلی برای مطرح نشدن پرونده در کمیسیون وجود نداشت. 

از آنجایی که این پرونده قبل از حضور من شروع شده بود، این احتمال وجود دارد که موضوع در کمیته فنی مطرح شده و بعد از آن مسکوت مانده و دیگر هم کسی پیگیر آن نشده باشد و یا ممکن است این پرونده در کمیته فنی رای نیاورده بود. چرا که در مواقعی پیش می‌آید که فردی تقاضایی را در شهرداری منطقه مطرح کند که با آن مخالفت شود. در این حالت، کار در همان شهرداری منطقه متوقف می‌شود و اصلا به مرکز ارجاع داده نمی‌شود و می‌توانند پرونده را به شهرداری مرکز نفرستند ولی اینکه در کمیته فنی با آن موافقت شده دلیلی برای عدم ارجاع وجود ندارد.

 

بهرحال دلیلی برای دشمنی با آقای عرب‌گویینی وجود نداشت که بخواهیم پرونده را نگه داریم. وانگهی اگر ایشان همان زمان فکر می‌کردند که به عمد پرونده ایشان مطرح نمی‌شود، می‌توانستند موضوع را با دبیر کمیسیون مطرح کنند و یا دادشان را پیش معاون استاندار بزنند.