پنج شنبه, 08 خرداد 1399

هفته‌نامه شماره 605:  29 اردیبهشت  ۱۳۹۹   

 

 

ضرب‌و‌شتم دختر و انتشار فیلم آن در فضای مجازی 

 گروه حوادث پاسارگاد

مرد جوانی که دختری را از تهران به خانه‌باغی در سیرجان کشیده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از کتک زدن فیلم گرفته بود‏، دستگیر شد. 

چند روز پیش فیلمی در اینستاگرام یک پسر جوان سیرجانی منتشر شد. ابتدای فیلم پسر جوان در حال وارد شدن به یک خانه باغ است. او می‌گوید: «این به من و عشقم فحش داده بود. از تهران کشوندمش سیرجان در یک خانه باغ الان هم داره میاد دم در.» در همین لحظه دختری در را باز می کند و این پسر جوان داخل می‌رود و پس از ورود دختر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. دختر هم التماس می‌کند. یک نفر هم از این صحنه‌ها تصویر‌برداری می‌کند. چند دقیقه‌ای دختر مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و در آخر فیلم، پسر از دختر می‌خواهد خودش را روی خارهای داخل باغ بیاندازد. فیلم با این صحنه پایان می‌یابد. حالا این دو نفر متهم شناسایی و دستگیر شده‌اند. در این رابطه دادستان سیرجان گفت: متهم ردیف اول که دختر را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، دستگیر و روانه زندان شده است و متهم دوم به قید وثیقه آزاد شده است. به گفته‌ی محسن نیک‌ورز تا‌کنون شاکی خصوصی در این پرونده وجود ندارد ولی این موضوع از جنبه عمومی پیگیری شده و در همین رابطه این فرد دستگیر شده است.