جمعه, 28 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

 فصل امتحانات، از سخت ترین روزهای دانشجویی ست.  این روزها دانشجویان دانشگاه های سیرجان نیز همانند سایر دانشگاه‌ها خود را برای  امتحانات ترم زمستان آماده می‌کنند. عکس، یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور را  در حین امتحان نشان می‌دهد | عکس: امین ارجمند