پنج شنبه, 25 مهر 1398

هفته‌نامه شماره 577:  22 مهر ۱۳۹۸

 فصل امتحانات، از سخت ترین روزهای دانشجویی ست.  این روزها دانشجویان دانشگاه های سیرجان نیز همانند سایر دانشگاه‌ها خود را برای  امتحانات ترم زمستان آماده می‌کنند. عکس، یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور را  در حین امتحان نشان می‌دهد | عکس: امین ارجمند