یکشنبه, 27 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

سمینار بررسی ابعاد تنهایی در سیرجان برگزار می‌شود

 پاسارگاد: سمینار بررسی ابعاد تنهایی در جامعه‌ی کنونی و راهکارهای مقابله با آن جمعه‌ی این هفته در سیرجان برگزار می‌شود.  سخنران این سمینار علی خسروی دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران است و قرار است وی شیوه‌ی کاملا اصولی را برای رهایی از  تنهایی آموزش دهد تا افراد بتوانند مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود بخشند.این سمینار جمعه 28 دی‌ماه در سالن همایش‌های دارالقرآن جنب درمانگاه سیب ساعت 4 بعدظهر برگزار می‌شود.