برگزاری جشنواره صنایع دستی و غذایی در سیرجان

 پاسارگاد: جشنواره صنایع دستی و غذایی پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته در سیرجان برگزار شد. انجمن حمایت از زنان نیکوکار با هدف کمک به افراد تحت‌پوشش‌شان و به مناسبت دهه‌ی فجر جشنواره صنایع‌دستی و غذایی را با کمک انجمن مهرورزان طبیعت و با نظارت بهزیستی در تالار المپیک برگزار کرد. در این جشنواره انواع غذاها و نوشیدنی‌ها و صنایع دستی در معرض فروش قرار گرفت و قرار است درآمد حاصل از آن صرف پرداخت عیدی به سالمندان،زنان سرپرست خانوار،فرزندان شبه‌خانواده، بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش انجمن شود.