دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

هفته‌نامه شماره 558:  23 اردیبهشت 1398

محمدرضا عرب‌گویینی در آستانه اخراج از شورا قرار گرفت

عرب‌گویینی: شیطنت کرده‌اند

 فرماندار سیرجان: در صورت غیرموجه بودن غیبت‌ها، فرمانداری جهت سلب عضویت عضو شورا اقدام می‌کند

 اسماعیل خواجویی: اگر قرار است غیبت با عنوان مرخصی لحاظ شود باید همان زمان در ثبت دفتر می‌شد

 محمد عسگری: از نظر من غیبت‌های آقای عرب‌گویینی موجه بودند چون از قبل زنگ می‌زد و هماهنگ می‌کرد

 سارا پورمختار

 «وای به روزی که بگندد نمک» حکایت شورای شهر سیرجان است. با گذشت یک سال‌ و ‌نیم از عمر شورای پنجم و نادیده گرفتن رسیدگی به غیبت‌های اعضا در سال گذشته، به تازگی لیست غیبت‌ها برای تعیین تکلیف به فرمانداری ارسال شده و رسیدگی به آنها در دستورکار قرار گرفته است. نگاهی به تعداد غیبت‌های اعضای شورا که در سایت این نهاد در صورتجلسه هر جلسه ذکر شده نشان می‌دهد؛ محمدرضا عرب‌گویینی با 16 جلسه غیبت حد مجاز را رد کرده و محمداسماعیل خواجویی با 12جلسه غیبت لب مرز قرار گرفته‌ است. این تعداد غیبت‌ها فقط مربوط به جلسات علنی و بدون در نظر گرفتن جلسات کمیسیون‌ها، تاخیر و تعجیل هستند و در صورتی که غیرموجه بودن این غیبت‌ها در شورای شهر به تصویب برسد، منجر به سلب عضویت اعضا می‌شود.

 تشخيص موجه بودن غيبت بر عهده شوراست 

اگرچه قانون تعداد جلسات غیبت مجاز، نحوه تشخیص موجه بودن یا غیرموجه بودن آن مشخص شده اما گویی جایگاه رعایت آنها در شورای شهر سیرجان کمرنگ است. در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور آمده است: «‌برای اعضای شوراهای شهر و روستا غيبت دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي غيرموجه اعضای شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا منجر به سلب عضويت مي‌شود.» از طرفی در ماده 16 آیین‌نامه داخلی شورای شهر آمده است: «غيبت از جلسات شورا با اطلاع رييس شورا و از جلسات كميسيون‌ها با اطلاع رييس كميسيون مربوط امكان‌پذير است.» این ماده از آیین‌نامه تبصره‌هایی نیز دارد. در تبصره 1 مسئولیت اعلان غیبت‌ها را متوجه رییس شورا می‌داند: «‌تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات شورا بر عهده شورا و در جلسات كميسيون‌ها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رييس شورا خواهد بود». 

 در محاسبه غیبت‌هایم شیطنت شده است 

محمدرضا عرب‌گویینی به جای «غیبت» از واژه مرخصی استفاده می‌کند: «اینکه شخصی بدون هماهنگی در محل کارش حضور پیدا نکند، غیبت محسوب می‌شود و اگر با هماهنگی باشد مرخصی می‌شود.» این عضو شورا از نحوه هماهنگی‌ها برای گرفتن مرخصی‌ها می‌گوید: «‌تا جایی که عرف و مرسوم است هماهنگی‌ها با رییس مربوطه است که این هماهنگی یا به شکل مکتوب یا شفاهی انجام می‌شود. در شورای شهر سیرجان هیچ کاغذی به اسم برگ مرخصی وجود ندارد و من هم هر موقع نیامدم با رییس وقت که آقای عسگری بودند، هماهنگ کردم. از طرفی و هر عضوی در سال حداکثر می‌تواند 30 روز مرخصی بگیرد.» عرب‌گویینی در ادامه به نامه‌ای که دو هفته پیش به صورت دست‌نویس به امضای محمد عسگری رییس وقت شورا رسیده اشاره می‌کند و آن را دلیلی بر موجه بودن غیبت‌هایش و مرخصی محسوب شدن آنها می‌داند. این در حالی که برطبق تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه داخلی شورا‌ها زمان رسیدگی به غیبت‌ها مشخص شده است: «رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخير و تعجیل در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد و عضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رييس شورا ارايه دهد.» این عضو شورا مطرح شدن موضوع غیبت‌هایش را نوعی شیطنت از سوی رییس فعلی شورا می‌داند: «در محاسبه غیبت‌های بنده شیطنت شده است و غیبت‌های شهریورماه هم محاسبه شده‌اند، در صورتی که سال شورا از اول شهریورماه محاسبه می‌شود. جالب این است که آقای خواجویی هم 12جلسه غیبت دارد که برای 8 مورد آن نامه مرخصی و استراحت پزشکی آورده است که به طور اتوماتیک از سیستم حذف شده‌اند اما بدون اینکه هماهنگ کنند 16 جلسه غیبت برای من رد کرده‌اند.» عرب‌گویینی نسبت به نحوه ثبت غیبت‌ها هم معترض است: «‌زمان‌هایی که  آقای سروش‌نیا در جلسه حضور داشت، به محض اینکه ایشان می‌خواست صحبت کند من جلسه را ترک می‌کردم و یا اینکه جلسه انتخاب شهردار که جلسه را ترک کردم و در رای‌گیری شرکت نکردم و یا اینکه یک مورد جلسه فوق العاده ساعت 7 صبح  با موضوع پیش‌سردکن با حضور نماینده تشکیل شد و من حضور نداشتم، همه این جلسات را برای من غیبت رد کرده‌اند». 

این‌ها در حالی است که تعجیل یا همان ترک جلسه پیش از اعلام خاتمه آن خلاف محسوب می‌شود و نیاز است که موجه یا غیرموجه بودن مورد بررسی قرار گیرد. تاخیر و تعجیل‌ها در شورای شهر سیرجان به روالی عادی بدل شده است. در بیشتر مواقع به دلیل تاخیر اعضا، جلسه شورا با نیم ساعت تاخیر شروع می‌شود و یا عضوی در زمان رای‌گیری‌ها جلسه را ترک می‌کند. 

 غیبت‌های آقای عرب‌گویینی موجه بودند

سال گذشته بارها عملکرد رییس جوان شورا از سوی همکارانش مورد انتقاد قرار گرفت. عدم رسیدگی به غیبت‌ها و تاخیر و تعجیل‌ها مواردی بود که نسبت به آن تذکر داده شد. در یک مورد بعد از اینکه محمدرضا عرب‌گویینی جلسه شورا را ترک کرد، مصطفی اسفندیارپور به نشانه اعتراض خطاب به رییس شورا گفت: «اگر یک بار دیگر ایشان جلسه را ترک کند، من هم جلسه را ترک می‌کنم.» محمد عسگری در مورد غیبت‌های اعضا در دوره ریاست خود می‌گوید: «تشخیص موجه بودن و یا نبود غیبت‌های اعضا با هیئت‌رییسه است. در دور قبل هم روال این گونه بود که به رییس شورا اطلاع داده می‌شد و هیچ وقت نبود که بخواهند نامه بزنند. من یک تعهد اخلاقی دارم و از نظر من غیبت‌های آقای عرب‌گویینی موجه بودند چون هر موقع می‌خواست در جلسه حضور نداشته باشد زنگ می‌زد و مرخصی می‌گرفتند. آقای خواجویی هم چندین جلسه مریض بودند و غیبت داشتند.»

 عسگری ارسال لیست تعداد غیبت‌ها به فرمانداری را وظیفه رییس شورا نمی‌داند: «‌در صورت‌جلسه‌ای که دبیر صحن شورا می‌نویسد، حاضران و غایبان جلسه مشخص می‌شوند. بعد از هر جلسه، یک نسخه از صورت‌جلسه به کمیته انطباق فرمانداری هم ارسال می‌شود. پس فرمانداری مطلع بوده که چه کسی غیبت داشته است. موردی نبوده که حتما رییس شورا باید به فرمانداری اطلاع دهد.»

رییس سابق شورای شهر درباره نامه‌ای که با امضای وی موجه‌بودن غیبت‌های محمدرضا عرب‌گویینی را تایید می‌کند می‌گوید: «‌درخواست از سمت آقای عرب‌گویینی بود که جلساتی که غیبت داشته‌اند را  بنویسیم که موجه هستندیا نه، من هم دستی به رییس شورا نوشتم که در این جلسات ایشان از من اجازه گرفته و با هماهنگی بوده است».

 متاسفانه قوانین آیین‌نامه رعایت نمی‌شود 

مدتی است که لیست غیبت‌های اعضای شورا به فرمانداری ارسال شده است. اسماعیل خواجویی رییس شورای شهر در این باره می‌گوید: «‌غیبت‌های همه اعضای شورا را به فرمانداری فرستاده‌ام. البته در این لیست همه غیبت‌ها و تاخیرها و تعجیل‌ها و جلسات کمیسیون منظور نشده است.» وی که در سال گذشته 12 جلسه غیبت برایش ثبت شده است، 8 جلسه آن را موجه می‌داند: «‌سال گذشته مدتی در بیمارستان یزد بستری بودم. از 12 جلسه غیبتی که برای بنده  اعلام شده 8 جلسه مربوط به زمان بستری بودنم است که مدارک پزشکی هم موجود است و به شورا ارایه دادم و همان زمان همه در جریان بودند. هرچند بنده به همراه آقای صادقی و عسگری که عضو شورای چهارم هم بودیم هر کدام 15 روز مرخصی طلب هستیم چرا که شورای پنجم بلافاصله بعد از شورای چهارم تشکیل شد.» خواجویی که سابقه عضویت و ریاست چندین دوره شورا را بر عهده داشته از عملکرد رییس سابق شورای شهر انتقاد دارد: «‌در دوره‌های قبل پایبندی به رعایت قوانین آیین‌نامه بیشتر بود، این دوره، من هم فکر می‌کردم دوستان توجیه شده‌اند و آیین‌نامه را می‌خوانند اما متاسفانه قانون رعایت نمی‌شود. به نظر می‌رسد در سال اول شورا، که آقای عسگری ریاست شورا را بر عهده داشتند به نوعی قوانین آیین‌نامه رعایت نشده و همکاران چندان به آیین‌نامه اشراف ندارند، به همین دلیل تصمیم گرفتم در جلسه همین هفته مواردی از آیین‌نامه را مطرح کنم و از این به بعد به طور جدی تمام موارد قانونی رعایت شوند و نظمی‌در کار باشد. چرا که اعضای شورا اگر قوانین را رعایت نکنند از دیگران چه انتظاری است؟ مثلا جلسه ادامه دارد، هنوز مصوبه داریم ولی یکی از اعضا جلسه را ترک می‌کند وقتی هم می‌گویم هنوز مصوبه داریم می‌گوید مصوبه «کشک» و بدون خداحافظی جلسه را ترک می‌کند».

رییس شورا برای رعایت نکردن قوانین آیین‌نامه شورا به موضوع غیبت‌های اعضا اشاره می‌کند: «برای نمونه در بحث غیبت‌های اعضای شورا، این موضوع باید جلسه شورا مطرح شود و تشخیص موجه یا غیر‌موجه بودن غیبت‌ها بر عهده شوراست و رییس شورا موظف است چنانچه تعداد غیبت‌های غیرموجه بیشتر از حد مجاز بود آنها را به فرمانداری اعلام کند. این اتفاقی است که تاکنون در شورا به آن عمل نشده و باید در دستور کار قرار گیرد. اگر قرار است غیبت با عنوان مرخصی لحاظ شود بایدهمان زمان  بنویسند، شماره بخورد و ثبت دفتر شود. اگر این روال طی نشود غیبت محسوب می‌شود.» 

 در صورت غیرموجه بودن غیبت‌ها جهت سلب‌عضویت اقدام می‌شود

فرماندار سیرجان در گفتگوی تلفنی با پاسارگاد، درباره قانون تعداد غیبت‌های اعضای شورا می‌گوید: «‌اعضای شورای شهر اگر از یک میزان بیشتر غیبت داشته باشند، رییس شورا باید موارد را در شورا طرح کند و بعد از طرح در جلسه، رای‌گیری و تصویب و به فرمانداری ارسال کنند.» منصور مکی‌آبادی در ادامه می‌افزاید: «فرمانداری هم در صورت غیرموجه بودن غیبت‌ها، خواستار رعایت قانون است و جهت سلب عضویت عضو شورا اقدام می‌کند. اگر در همان زمان مدارکی دال بر موجه‌بودن غیبت‌ها ثبت شده باشد قابل قبول است اما اینکه الان رییس شورا بگوید یا نامه بزند قابل قبول نیست و باید موجه بودن غیبت‌ها در همان زمان ثبت شده باشد».

 در انتظار تعیین تکلیف

موجه یا غیرموجه بودن غیبت‌های محمدرضا عرب‌گویینی در گرو نظر اعضای شوراست که گویا قرار است در جلسه چهارشنبه همین هفته شورای شهر مورد بررسی قرارگیرد. در صورتی که نامه دست‌نویس رییس وقت شورا مبنی بر موجه‌بودن غیبت‌هایش مقبول بیفتد، وی به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این‌صورت این عضو شورا که تا حدودی عزمش را برای شرکت در انتخابات مجلس جزم کرده باید منتظر اعلام نظر فرمانداری باشد. آیا همکاران او به بقایش در شورا رضایت می‌دهند یا توپ به زمین فرماندار می‌افتد؟