چهار نوروزگاه در استان کرمان برگزار مي‌شود

 مهر: مديرکل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان کرمان از برگزاري چهار ويژه‌برنامه نوروزگاه از تاريخ يکم تا دوازدهم فروردين‌ماه سال 1398 در استان کرمان خبر داد. به گزارش آريا، غلامرضا فرخي افزود: «شهرهاي کرمان، زرند، ماهان و راين در ايام نوروز ميزبان اين وِيژه برنامه هستند.» او با اشاره به اينکه تاکنون سه دوره ويژه برنامه نوروزگاه در استان کرمان برگزار شده است، اظهار کرد: «هرساله اين برنامه تاريخي و فرهنگي در شهرستان‌هاي مختلف استان برگزار مي‌شود.» او هدف از برگزاري نوروزگاه‌ها را شناساندن و معرفي توانمندي‌ها، آداب و رسوم، موسيقي و غذاهاي محلي هر منطقه از استان عنوان  کرد.