با هدف تبدیل تپه‌ی باستانی بی‌بی‌دن به سایت گردشگری صورت گرفت

برگزاری اولین جمعه‌بازار بی بی‌دن 

 پاسارگاد

 

اولین جمعه‌بازار «بی‌بی‌دن» با هدف توسعه‌ی گردشگریِ روستایی و رونق بخشیدن به عرضه‌ی محصولات و صنایع دستی محلی، جمعه‌ی هفته‌ای که گذشت در محل تپه‌ی باستانیِ بی‌بی‌دن واقع در روستای دارستان (دهکده‌ی جهانی گلیم) برگزار شد. این جمعه بازار که با حمایت شرکت‌نظم آوران، معین اقتصادی بخش گلستان، بخشداری گلستان راه‌اندازی شده، قرار است با همکاری و همراهی مرکز سیرجان شناسی، از این پس به صورت مداوم و در جمعه‌ی هر هفته برگزار شود. جذابیت‌های گردشگری و طبیعت بکر و زیبای تپه‌ی تاریخی و شگفت‌انگیز بی‌بی‌دن و هم‌جواری با قطب تولید گلیم شیرکی‌پیچ دنیا، قابلیت آن را دارد، تا به زودی این جمعه‌بازار، به یکی از جذابیت‌های گردشگریِ سیرجان تبدیل شود. بی‌بی‌دن در 25 کیلومتری سیرجان و در نزدیکیِ روستای دارستان قرار دارد. اما در همین راستا  هفته‌ی گذشته از سوی مرکز سیرجان‌شناسی، اولین جلسه‌ی هم‌اندیشی با مو،ضوع تدوین تقویم رویدادهای گردشگری سیرجان در سال 98 برگزار شد. به گفته‌ی ابوذر خواجویی، رئیس مرکز سیرجان‌شناسی، این تقویم با تکیه بر روستاها،طبیعت،هنر، میراث‌ملموس و ناملموس و با هدف برگزاری جشنواره‌های محلی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری هر منطقه، تدوین و در سال 98 با همکاریِ بخشداری‌ها و سایر نهادهای متولی، اجرایی خواهد شد.