پنج شنبه, 01 آبان 1399

هفته‌نامه شماره ۶۲۵ | ۲۸ مهر ۱۳۹۹

 

 

کرمان معین استان خوزستان است 

 ایسنا:  استاندار کرمان گفت: فرمانداران شهرستان‌ها گزارشی در خصوص ساخت‌و‌سازهایی که در حریم‌های رودخانه‌ها صورت گرفته، اعلام کنند. «محمدجواد فدایی» در شورای مدیریت بحران استان کرمان اظهار کرد: در روزهای ابتدایی وقوع سیل در استان‌های کشور، استان کرمان در صدد کمک به آنها بوده است. وی با بیان این مطلب که استان کرمان معین استان خوزستان شده است، تصریح کرد: نیازهای استان خوزستان اعلام شده که باید آنها را تامین کرد.