شنبه, 27 شهریور 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۰ | ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتشار مجموعه شعر «خیال عارفانه»

 پاسارگاد: مجموعه شعر محمدرضا محمودآبادی شاعر همشهری منتشر شده و در کتاب فروشی‌های شهر آماده فروش است. تخلص این شاعر محمود است و در سال 1335 در روستای محمودآباد سادات به دنیا آمده است. او دبیر راهنمایی و دبیرستان‌های سیرجان بوده و تا پیش از این شعرهای طنزش با تخلص «باریک» در نشریات محلی به چاپ رسیده است. خودش در مورد چاپ کتاب «خیال عارفانه» می‌گوید: سرودن اشعار این کتاب بیش از 17 سال زمان برد. دوست داشتم آنها را چاپ کنم ولی می‌خواستم کامل‌تر شود. محمودآبادی بیشتر در قالب طنز شعر سروده است. شعر کاندیدا را از اشعار این کتاب در ادامه می‌خوانیم:

کاندیدا

شهروندان باز هم با چشم باز

انتخابات است و کلی رمز و راز

شهر ما شهر طلا و معدن است

رای دادن حق هر مرد و زن است

شهروندان گوش‌هاتان با من است

این چنین کاندید آیا ممکن است؟

چون منی بر کرسی مجلس رسد

کی به درد مخلص و مفلس رسد

مشکلات حوزه را بر کاغذی

می‌نویسم بر کلام نافذی

وعده‌ها را می‌دهم سر خرمنی

بعد از آن هر لقمه‌ای را صد منی

من فقط آتش به کلوی خودم

می‌نهم‏، وقتی نماینده شدم

اولویت با خودم پس خویش و ایل

چرب خواهم کرد یاران را سبیل

نطق‌هایم از تریبون نم نمک

نطق‌هایی خنده‌آور با نمک

کار من آنجا فرار از گوشه ای

کار تنظیف کمد یا پوشه‌ای

چون بگیرم اعتبار خویش را

پس حسابی بسته بار خویش را

می‌خورم این چارتا را بی‌صدا

معدن و رانت و زمین و پاچه را

گفتمش این طرز فکرت اشتباست

رفتنت باریک بر مجلس خطاست