پنج شنبه, 03 بهمن 1398

هفته‌نامه شماره 590:  23 دی ۱۳۹۸

فروش پارچه به جای پلاستیک در نانوایی

صاحب یک نانوایی با یک ابتکار جالب پارچه به جای پلاستیک  می‌فروشد. 

محمود سیوندی صاحب نانوایی واقع در بلوار سیدجمال در مورد این موضوع می‌گوید: استفاده از پارچه برای نان خیلی بهداشتی‌تر است. پلاستیک‌ها با توجه به اینکه نان داغ در آن قرار می‌گیرد مضر است. موضوع بعد اینکه پلاستیک برای محیط زیست ضرر زیادی دارد و اگر یاد بگیریم برای برخی از خریدها مثل نان از پارچه استفاده کنیم خیلی بهتر است. وی ادامه داد: پارچه مناسب برای این کار می‌خرم و می‌دهم به خیاطی تا به شکل مربع درآورد. وی در مورد قیمت آنها گفت: هر کدام را 10 هزار تومان می‌فروشیم. سیوندی افزود: حدود هفت ماه است که از پارچه به جای پلاستیک استفاده می‌کنم و مردم خیلی استقبال می‌کنند. بیشتر مشتریان سعی می‌کنند از پارچه استفاده کنند. تقریبا همه مضرات پلاستیک را می‌دانند و بارها در مورد آن خوانده‌اند و شنیده‌اند. وی گفت: حتما این کار را ادامه می‌دهم. به نظر من باید این کار فرهنگ‌سازی شود که مردم از پلاستیک کمتر استفاده کنند. وی گفت: پیشنهاد می‌کنم بقیه همکاران هم این کار را بکنند.