چاپ

کار در شرکت با مدرک جعلی

 پاسارگاد

دو نفر که با مدرک جعلی دانشگاه آزاد در یک شرکت مشغول به کار شده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ محمدرضا ایران‌نژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: برابر اعلام پاسگاه خیرآباد نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با مراجعه به این پاسگاه اعلام کرد که دو نفر گواهی پایان تحصیلات متعلق به این واحد دانشگاهی را جعل کرده و مدرک جعلی را به یک شرکت ارایه و مشغول به کار شده‌اند. سرهنگ ایران‌نژاد افزود: این واحد دانشگاهی از این دو نفر شاکی بود و پس از گرفتن مجوز قضایی پاسگاه خیرآباد این دو نفر را شناسایی و دستگیر و تحویل پلیس آگاهی داد.