چهارشنبه, 09 مهر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۲۲ | ۷ مهر ۱۳۹۹

 

 

در کمیسیون خدمات شهر مطرح شد
چشم امید شهرداری سیرجان به نیوجرسی

 ناصرصبحی
سد معبر یکی از مشکلات جاویدان شهر سیرجان است. تاکنون تغیر مداوم شهرداران مرکزی و شهرداران مناطق و رفت‌و‌آمد اعضای مختلف شورا، تاثیر محسوسی روی رفع سد‌معبر در مناطق مرکزی شهر نداشته است. این‌بار شهرداران مناطق دوگانه سیرجان در کمیسیون خدمات شهر، وعده‌های متفاوتی می‌دهند و از رفع این مشکل در سال جاری سخن می‌گویند. جلسه کمیسیون خدمات شهر روز گذشته و با ابتکار طاهره جهانشاهی، عضو شورای شهر و رییس کمیسیون خدمات شهر، با حضور شهرداران مناطق دوگانه سیرجان برگزار شد تا موضوع سد‌معبر واکاوی شود. محمد افصحی، شهردار منطقه یک معتقد است مغازه‌داران می‌توانند تا یک متر از جلوی مغازه خویش را با گذاردن وسایل و اجناس تصرف کنند اما سجاد مصلایی، شهردار منطقه دو همین میزان را نیز غیرقانونی می‌داند اما ترجیح می‌دهد وارد بحث نشود.
جهانشاهی: موضوع این جلسه بحث سد معبر است و چرایی وجود این مشکل.
افصحی: ما کمبود نیرو داریم اما کار انجام می‌شود. هرچند این معضل در همه‌ شهرها