کاهش 113 درصدی زمان رسیدگی پرونده‌ها در دادسرای سیرجان
- گروه خبر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از کاهش 113درصدی متوسط زمان رسیدگی در دادسرای سیرجان خبر داد و افزود :متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته، از 62 روز به 29روز کاهش یافته است.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان گفت: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان، از نظر عملکرد در صدر دادسراهای استان کرمان  قرار گرفته است.
محسن نیک‌ورز، افزود: طبق آمار منتشر شده توسط معاون آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان کرمان، بر اساس چهار شاخص نرخ رسیدگی، متوسط زمان رسیدگی، امتیازات «سمپ» و کاهش پرونده‌های مسن، دادسرای سیرجان حایز رتبه‌ی اول استان درمجموع شاخص‌ها شده است.
این مقام قضائی همچنین  از ورود 24هزار و 35فقره پرونده به دادسرای این شهرستان طی سال 95خبر داد و گفت: شاهد افزایش هفت درصدی مختومه شدن  پرونده‌ها در سال گذشته نسبت به سال 94بودیم. نیک‌ورز گفت: دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان در سال گذشته به 24هزار و 618فقره پرونده رسیدگی کرده است.