پنج شنبه, 03 بهمن 1398

هفته‌نامه شماره 590:  23 دی ۱۳۹۸

- پاسارگاد: اهالی شهرک ابوالفضل هفته گذشته به دلیل وجود سایت زباله شهرداری در نزدیکی منازل مسکونی‌شان  تجمع کردند. این سومین تجمع آن‌ها در یکسال گذشته است. عکس: حسین ایرانمنش