۷۲ درصد مردم استان کرمان در انتخابات شرکت کردند
- مهر:  رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از مشارت ۷۲ درصدی مردم استان کرمان در انتخابات خبر داد. حمیدذکااسدی گفت: از میان دو میلیون و ۱۲۲ هزار نفر واجدین شرایط رای دادن بیش از یک میلیون و ۵۰۶ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. میزان مشارکت مردم شهر کرمان بالای ۷۹ درصد است. ذکااسدی پیروز واقعی انتخابات را مردم و نظام دانست و گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات ضمن مایوس کردن دشمنان باعث ارتقاء قدرت دیپلماسی ایران می شود.