جزئیات آمار انتخابات در کرمان
- پاسارگاد:  فرماندار کرمان جزئیات آماری نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در شهرستان کرمان را تشریح کرد. محمدعلی توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شهر کرمان حسین چناریان نخعی با ۴۸ هزار و ۸۶۱ رای، علی بهرامی با ۴۸ هزار و ۶۵۵ رای، زهرا ایرانمنش با ۳۴ هزار و ۷۳۷ رای، محمد فرشاد با ۳۳ هزار و  ۱۴۴ رای، رامین ارجمند کرمانی با ۳۱ هزار و ۴۱۱ رای، محمدجواد کامیاب با ۳۱ هزار و ۳۷۸ رای، سید محمدرضا معین زاده با ۳۰ هزار و ۹۶۷ رای، منصور ایرانمنش ۲۹ هزار و چهار رای، علی خدادادی ۲۷ هزار و ۶۰۶ رای، علی اکبر مشرفی با ۲۶ هزار و ۵۵ رای، ماه بانو مهناز معصوم زاده ۲۴ هزار و ۹۵۱ رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر کرمان توسط مردم انتخاب شدند وی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان کرمان را ۴۱۳ هزار و ۴۱۱ نفر عنوان کرد و افزود: آراء صحیح ۴۰۲ هزار و ۹۸۷ رای بود که ۲۴۲ هزار و ۵۴۰ رای مربوط به حسن روحانی، ۱۵۴ هزار و ۱۶۳ رای مربوط به سید ابراهیم رئیسی، چهار هزار و ۱۵۹ رای مربوط به سید مصطفی آقا میرسلیم و دو هزار و ۱۲۵ رای مربوط سید مصطفی هاشمی طبا است.