چاپ

ده سال گذشت
- علیرضا پورابراهیمی
ده سال گذشت. ده سال تجربه و کار گذشت و آن‌چه حاصل شده، به‌طور نسبی رضایت‌بخش است. از همان آغاز کوشیدیم:
1- سیاست‌های کلی در جهت منافع مردم باشد. 2- در حوزه محلی علاوه بر پشتیبانی از تفکرات اطلاح‌طلبی، شفاف‌سازی و آگاهی‌رسانی به مردم در اولویت قرار بگیرد. 3- برنامه ما دفاع از ‌انسان‌های پاک صرف‌‌نظر از تفکرات آن‌ها  و بیزاری جستن از فرصت‌طلبان است.
دهمین سال انتشار پاسارگاد همزمان شده با جنبش اصلاح‌طلبی مردم ایران که لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و این حرکت مبارک را خدمت مردم ایران و همشهریان عزیز تبریک بگویم.
مردم ایران به‌خصوص جوانان وطن در سطح بالایی از آگاهی به‌سر می‌برند. در ایران امروز مهم‌ترین چالش پیش روی مردم شفاف‌سازی در نهادهای قدرت است و تا زمانی که بر ‌اساس رای مردم شکل نگیرند،  اصلاح‌طلبی ادامه دارد.
در پایان لازم می‌دانم که از همراهی افرادی که طی ده سال گذشته در جهت تقویت پاسارگاد همت گماردند و از همه‌ی دوستانی که در حال حاضر در این نشریه مشغول انجام وظیفه هستند، قدر‌دانی کنم.