مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان مطرح کرد
اضافه شدن گمرک سیرجان به گمرکات تخصصی ترخیص ماشین‌آلات راه‌سازی
- گروه خبر:گمرک سیرجان به گمرکات تخصصی جهت ترخیص ماشین‌آلات راه‌سازی اضافه شد. نصرت‌الله ضیاشهابی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان گفت: از چندی پیش فعالیت جدی برای ترخیص ماشین‌آلات راه‌سازی نو و مستعمل از سیرجان را آغاز کردیم. به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در همین راستا چندین جلسه با مسئولان گمرک سیرجان، کرمان و گمرکات کشور در تهران برگزار شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیرجان یک شهر معدنی است و در شهرهای اطراف نیز معادن زیادی وجود دارد، توانستیم مسئولان گمرک را متقاعد کنیم که واردات ماشین‌آلات راه‌سازی نو و مستعمل از سیرجان صورت بگیرد. بر همین اساس و پیگیری‌های انجام شده ماه گذشته گمرک ایران با ارسال نامه‌ای با این موضوع موافقت کرد. در این نامه آمده بدین‌وسیله گمرک سیرجان به گمرکات تخصصی جهت ترخیص ماشین‌آلات راه‌سازی نو و مستعمل اضافه می‌گردد،  بر اساس این مجوز هفته گذشته اولین محموله ماشین‌آلات سنگین برای ترخیص وارد منطقه یژه اقتصادی سیرجان شد. ضیا‌شهابی در مورد فواید ترخیص ماشین‌آلات سنگین گفت: این موضوع به تمرکز سرمایه در سیرجان کمک می کند. به گفته وی چندین وارد کننده مهم ماشین‌آلات سنگین سیرجانی هستند و تا کنون دستگاه‌های خود را از دیگر شهرها ترخیص می‌کردند. با آنها صحبت شده و قرار است ازین پس ماشین‌آلات خود را از سیرجان ترخیص کنند. وی ادامه داد: این موضوع به اشتغال نیز کمک می‌کند و می‌تواند به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم برای چندین خانواده شغل ایجاد کند. ضیاشهابی اضافه شدن گمرک سیرجان را به گمرک تخصصی ماشین آلات راه‌سازی یک موضوع مهم برشمرد و گفت: امیدواریم با این اتفاق شاهد رشد هرچه بیشتر منطقه ویژه و گمرک سیرجان باشیم.