چاپ

نرخ رشد جمعیت استان کرمان بالاتر از متوسط کشوری است
- گفتارنو: مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با بیان اینکه نرخ رشد کنونی جمعیت کشور 1.2 درصد است گفت: این نرخ در استان کرمان 1.6 و بالاتر از متوسط کشوری است. حسین زین الصالحین با بیان اینکه نرخ رشد جمعیتی پایین تری را در شمال استان کرمان که رفاه بیشتری نسبت به مناطق محروم دارند شاهد هستیم.گفت: هر ماه بیش از پنج هزار نفر در استان کرمان متولد می‌شود که کمترین نرخ رشد جمعیت در کوهبنان 0.6 و بیشترین رشد در رودبار جنوب با 2 و نیم برابر جمعیت در بین شهرستان های این استان است. او با بیان اینکه 12.4 درصد افزایش آمار ازدواج نسبت را در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم گفت: در مقابل تولد هر 100 زن 104 مرد در استان کرمان متولد می شود و در مقابل فوت هر 100 زن، 134 مرد از دنیا می روند.