چهارشنبه, 02 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 513: 31 اردیبهشت 1397

مشارکت مردم در تامین امنیت موثر است
- مهر: استاندار کرمان با اشاره به نقش مشارکت مردم در تامین امنیت گفت: از مردم می خواهیم که در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک آن را به اطلاع مسئولان و دستگاه های مرتبط برسانند. علیرضا‌رزم‌حسینی با اشاره به اینکه مشارکت بالای مردم می تواند حمله تروریست ها را خنثی کنند، افزود: یک مورد حمله تروریست ها دو سال قبل در مراسم محرم شهرستان بم با مشارکت و اطلاع رسانی مردم خنثی شد و مردم باید موارد مشکوک را اطلاع دهند. ی عنوان کرد: در بودجه امسال یک بودجه فنی و اعتباری معادل ۷۰  میلیارد تومان به استان کرمان تخصیص داده شده است و اعتبارات خوبی در حوزه خوداشتغالی و کارآفرینی تخصیص داده شده است تا دولت ها به سمت کوچک شدن حرکت کنند.