چهارشنبه, 02 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 513: 31 اردیبهشت 1397

وام خود اشتغالی به بهبودیافتگان اعتیاد اعطا می شود
- پاسارگاد
استاندار کرمان از اعطا وام خوداشتغالی به معتادان بهبود یافته خبر داد و گفت: خیران در حوزه پیشگیری از مواد مخدر ورود کنند. به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا رزم حسینی  با اشاره به اینکه مقابله با مواد مخدر در این استان بسیار خوب انجام شده است، اظهار داشت: ۹۰ درصد از تولید مواد مخدر افغانستان از مرزهای ایران عبور می کنند. وی افزود: کرمان کریدور اصلی ورود مواد مخدر از شرق کشور است و به همین دلیل مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت های استان است. رزم حسینی بیان کرد: تا کنون کار اصلی در حوزه مواد مخدر در کشور مبازره با آن بوده که انصافا در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. استاندار کرمان عنوان کرد: پیشگیری و آموزش جزء اولویت سیاست های ستاد اجتماعی کل کشور و استان کرمان در بُعد اجتماعی مسئله مواد مخدر است. وی عنوان کرد: در سال جاری با توجه به شرایط خوبی که در حوزه خود اشتغالی داریم، هر معتاد بهبود یافته ای که به مسئولان اقتصادی استانداری معرفی شوند امر خود اشتغالی آنها را ما انجام خواهیم داد. وی تصریح کرد: باید مرکز درمان کودکان زیر ۱۷ به زودی در استان کرمان راه اندازی شود و هر جا لازم باشد ما در این زمینه کمک خواهیم کرد۰