چاپ

کمپین دری از عشق
- نازنین زهرا دهیادگاری، مهراد صادقی، دبیرستان دخترانه دوره اول نمونه حضرت امیرالمومنین، مبینا و مائده  قوهستانی، یکتا محیاپور، آدینا و ایلیا ایرانمنش، محمد عظیم سرداری، دبیرستان و راهنمایی دخترانه شهید خراسانی، ام‌البنین و نازنین و یاسمین، اسدی‌نیا، شهلا و شهاب سیوندی، فرانک و فرینا اسدی‌نیا، محدثه وابوالفضل و دانیال عرب‌زاده، روژین، اسدی‌نیا، لیلا رضایی، بردیا و ارشیا اسدی‌نیا، سارا طلابیگی، آنیکا و حسام اسدی‌نیا، آیسودا رضازاده، یاسمن شهدادی، سونیا علی‌رضایی، دنیا صادقی، زهرا و نازنین سالاری، امیرمهدی اسفندیارپور،علی و فاطمه زرندی، فاطمه آلاء منتظری.