جمعه, 29 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 519: 25 تیر 1397

آتش‌سوزی در پارک خبر
- گروه خبر: پارک ملی حفاظت شده خبر بافت کرمان که 14 راس از نژاد کمیاب گورخر ایرانی را در خود جای داده، عصر یکشنبه دچار حریق گسترده شد.
به گزارش ایلنا، به گفته مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بافت، این آتش‌سوزی حدود ساعت 15 و در نزدیکی کوه خبر محل نگه داری گورخر آسیایی گزارش شد و به دلیل وجود علف‌ها ، بوته‌ها و مراتع بیش از نیم متر منطقه ، آتش سوزی در حال گسترش است. تا لحظه تنظیم این خبر هنوز آتش خاموش نشده بود.