پایان شهریور، آخرین مهلت ثبت‌نام تخصیص سوخت
- گروه خبر: آخرین مهلت ثبت نام طرح ساماندهی ناوگان و تخصیص سوخت (نفت و گاز) در بخش شهری اعلام ‌شد.
رضا سروش‌نیاسرپرست شهرداری سیرجان گفت: طرح ساماندهی ناوگان و تخصیص سوخت (نفت و گاز) در بخش شهری از بهمن ماه سال 95 آغاز و مشمول کلیه خودروهای درون شهری دیزلی (گازوییلی) شده که از همان ابتدا سازمان تاکسیرانی برای متقاضیان تشکیل پرونده داده است.
وی افزود:  مالکان خودروهای دیزلی که در سازمان تاکسیرانی پرونده به ثبت نرسانده‌اند، تا پایان ماه جاری فرصت دارند با مراجعه به سایت WWW.UTCMS.IR ، به منظور تشکیل پرونده و دریافت پروانه فعالیت به سازمان تاکسیرانی واقع در بلوار قائم مراجعه کنند و در غیر این صورت از ابتدای مهرماه به مدت 4 ماه، سوخت خوردروهای دیزلی فاقد پروانه فعالیت به تدریج به حداقل می‌رسد.