چاپ

نفرات برگزیده جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان
- مهر:  بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان پنجشنبه شب در آیین اختتامیه جشنواره ملی هنرهای تجسمی با اشاره به جایگاه کرمان در زمینه هنرهای تجسمی گفت: هنرمندان و اساتید برجسته ای در این زمینه در استان کرمان حضور دارند. وی از موزه صنعتی کرمان به عنوان یکی از غنی ترین موزه های کشور نام برد و گفت: تمامی ظرفیت های حوزه هنرهای تجسمی استان کرمان به کشور معرفی نشده است و این جشنواره فرصتی مغتنم برای معرفی این ظرفیت ها و ایجاد تعاملات بین هنرمندان بود.او  با اشاره به حضور ۶۰ هنرمندن فعال در حوزه هنرهای تجسمی در استان کرمان افزود: هفت نگارخانه در این استان دایر است. در این آیین از سه پیشکسوت هنرهای تجسمی استان کرمان تجلیل شد.