پنج شنبه, 03 بهمن 1398

هفته‌نامه شماره 590:  23 دی ۱۳۹۸

- به مناسبت نزدیک‌شدن به ماه محرم چادر خانه حاج‌رشید، جمعه هفته گذشته بالا رفت./ عکس: سید محمد فروزنده