- به مناسبت نزدیک‌شدن به ماه محرم چادر خانه حاج‌رشید، جمعه هفته گذشته بالا رفت./ عکس: سید محمد فروزنده