کشف پنج کارگاه مشروب دست‌ساز در یک روز
- پاسارگاد: ماموران انتظامی شهرستان سیرجان در یک روز پنج کارگاه مشروبات الکلی دست‌ساز را در سیرجان کشف و پنج نفر را در این رابطه دستگیر کردند.پس از مرگ شش نفر با مشروبات الکلی دست‌ساز در شهرستان سیرجان ماموران انتظامی و امنیتی تلاش‌شان را برای کشف و انهدام باندهای قاچاق، توزیع و تهیه مشروبات الکلی بیشتر کردند. به گزارش پاسارگاد پلیس امنیت عمومی شهرستان سیرجان در جریان شبکه توزیع مشروبات الکلی در یکی از خیابان‌های حاشیه شهر قرار گرفت. ماموران چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته وارد این منزل مسکونی شده و علاوه بر کارگاه ساخت مشروبات الکلی، 350 لیتر مشروب الکلی دست‌ساز کشف کردند. در این رابطه یک نفر دستگیر شد. در عملیات دیگری نیز در یکی از روستاهای اطراف سیرجان ماموران وارد یک کارگاه مشروبات الکلی شده و وسایل ساخت مشروبات الکلی را کشف کردند. از این کارگاه نیز 300 لیتر مشروب الکلی دست‌ساز کشف و یک نفر دستگیر شد. ماموران کلانتری 13 در همان روز حین گشت‌زنی در سطح شهر به یک خودرو مشکوک شدند. این خودرو پس از مشاهده ماموران از محل متواری شد. ماموران پس از تعقیب خودرو را متوقف و متوجه شدند صاحب این وسیله‌ی نقلیه از آن برای فروش مشروب الکلی دست‌ساز استفاده می‌کند. این فرد دستگیر و از خودروی وی بیش از 60 لیتر مشروب در بسته‌بندی‌های یک و نیم  لیتری کشف شد. همچنین ماموران پاسگاه ملک‌آباد روز چهارشنبه یک فروشنده را شناسایی و از منزل وی 30 لیتر مشروب دست‌ساز کشف کردند. ماموران کلانتری 12 نیز در همان روز یک فروشنده مشروب الکلی دست‌ساز را شناسایی و از منزل وی 66 لیتر مشروب کشف کردند.