برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در حال اجراست
- گروه خبر: برنامه ملی پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در شهرستان سیرجان اجرا می می‌شود.
رییس اداره بهزیستی شهرستان سیرجان گفت:  برنامه ملی پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در پایگاه‌های سنجش بینایی واقع در مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی  و خانه‌های بهداشت  در شهرستان سیرجان اجرا می‌شود. به گفته‌ی مهتاب حسینی برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان سه تا شش‌ساله در  حال اجراست.
دکتر حسینی  با اشاره به اینکه این طرح تا 30 آذرماه سال جاری در شهرستان ادامه دارد، افزود:  220نفر به عنوان عوامل اجرایی با نظارت کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی برای پیشبرد این طرح مشارکت دارند.  مربیان مهدهای کودک بهزیستی، معلمان و بهورزان خانه‌های بهداشت برای کودکان سه تا شش‌ساله اقدام به معاینه جهت شناسایی کودکان دارای اختلالات بینایی به خصوص تنبلی چشم  می‌کنند.
وی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری، برنامه‌ریزی و تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت بینایی کودکان ذکر کرد و افزود: ازشهروندان سیرجان می‌خواهیم با توجه به اهمیت برنامه پیشگیری از نابینایی کودکان با در  دست داشتن اصل شناسنامه، نسبت به سنجش بینایی کودکان در طول اجرای برنامه  اقدام کنند. به گفته دکتر حسینی  سال گذشته تعداد ۶۳۰ کودک بیمار شناسایی شده‌اند که اقدامات درمانی آنان انجام شده است.