نرخ بالا مشارکت زنان کرمانی در سطح کشور
- ایسنا: مدیر کل بانوان و خانواده استانداری کرمان اظهار کرد: به فریاد زنان آسیب دیده برسید. زهرا السادات حسینی با بیان این که ما از محیط زیست جدا نیستیم، گفت: باید نگرش علمی و ساختاری را برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فراهم کنیم. وی گفت: زنان نیمی از سرمایه اجتماعی هستند که باید به مطالبات و نیازهای آنها توجه شود که این گره توسط مسئولان باز می‌شود. او از نرخ بالای مشارکت زنان کرمانی در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته یک سرمایه گذار تهرانی دعوت کردیم که برای 2 هزار زن سرپرست خانوار اشتغال ایجاد کرد. وی با بیان اینکه به فریاد زنان آسیب دیده برسید، عنوان کرد: وحدت، همراهی، آسیب شناسی، برنامه ریزی مطابق نیاز تحصیل کردگان،  توجه به سرمایه های اجتماعی و... از رموز موفقیت می باشند.