چهارشنبه, 23 آبان 1397

هفته‌نامه شماره 536:  21 آبان 1397

کشف 4 کیلو و 900 گرم هروئین
- پاسارگاد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک خودرو هیوندا چهار کیلو و 900 ‌گرم هرویین کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مخدر به یک دستگاه خودروی هیوندا ورنا در محور سیرجان- بافت مشکوک شدند. به گفته‌ی سرهنگ محمد‌رضا ایران‌نژاد راننده این خودرو پس از مشاهده ماموران از محل متواری شد و ماموران به تعقیب وی پرداختند. درتعقیب و گریز پلیس، راننده راهی جز تسلیم شدن نداشت. ماموران پس از توقف خودرو در بازرسی از آن چهار کیلو و 900 کیلو‌گرم هرویین کشف کردند.