دوشنبه, 27 آذر 1396

هفته‌نامه شماره 494: 27 آذر 1396

پنج سیرجانی در لیگ یک فوتبال رومیز کشور
- گروه خبر: مسابقات انتخابی تیم لیگ دسته یک استان کرمان به اتمام رسید و نفرات برتر این مسابقات مشخص شدند. میثم سلطانی، مسلم آذرافزا، حمید زیدآبادی، محمد روشندل و سجاد دادالله پور به ترتیب پنج نفر برتر این رقابت‌ها برای اعزام به مسابقات لیگ دسته یک کشور هستند. محمدرضا آزاد رئیس کمیته فوتبال رومیز استان کرمان گفت: تمام افراد انتخاب شده در تیم امسال استان کرمان در لیگ دسته یک فوتبال رومیز کشور سیرجانی هستند.